AOV voor Vaste Lasten

Hier treft u de informatie aan van de Delta Lloyd Lasten AOV. Dit kan gaan over de huur van een woning of de rente van een hypothecaire lening. Dit product wordt niet meer actief door Delta Lloyd  verkocht. Voor vragen kunt u terecht bij uw verzekeringsadviseur.

Productkenmerken

De Delta Lloyd Lasten AOV biedt dekking bij arbeidsongeschiktheid en kan worden uitgebreid met een dekking voor werkloosheid. De werkloosheidsdekking kan niet door een zelfstandig ondernemer worden afgesloten. De productkenmerken zijn onder andere:

 • Passende arbeid: Naast beroep(s)werkzaamheden worden ook opleiding en ervaring meegenomen bij de bepaling van de arbeidsongeschiktheid. 
 • Uitkeringsduur to de eindleeftijd maar maximaal twintig jaar
 • Maximum verzekerde bedrag van € 2.500,- per maand
 • Minimum verzekerd bedrag van  € 225,-  per maand
 • Eigen risicotermijn bij arbeidsongeschiktheid 30, 365 en 730 dagen. Werknemers kunnen niet kiezen voor 30 dagen
 • Eigen risicotermijn bij werkloosheid 90 dagen. Zelfstandigen kunnen niet kiezen voor deze dekking.
 • Uitkering vanaf 35% arbeidsongeschiktheid
 • De maximale uitkeringstermijn is 24 maanden. Tijdens de looptijd van deze verzekering wordt er niet meer dan negentig maanden uitkering verstrekt of totdat het maximale bedrag van € 450.000,- is uitgekeerd. 

Uitkering bij arbeidsongeschiktheid en werkloosheid

bij arbeidsongeschiktheid:
 • Bij 0%-35% arbeidsongeschiktheid: geen uitkering.
 • Bij 35%-65% arbeidsongeschiktheid: 50% uitkering van het verzekerde bedrag.
 • Bij 65% of meer arbeidsongeschiktheid: 100% uitkering van het verzekerde bedrag.

bij werkloosheid:

Bij volledige werkloosheid hebt u recht op 100% uitkering van het verzekerde bedrag. Bij gedeeltelijke werkloosheid is de uitkering naar verhouding.

Melden van arbeidsongeschiktheid en werkloosheid

Bent u arbeidsongeschikt of werkloos dan is een schade-aangifteformulier nodig. Deze formulieren kunt u hier terugvinden. Doe u melding zo snel mogelijkheid, maar in elk geval binnen drie maanden. U kunt dit formulier zelf invullen of met uw adviseur. Insturen kan naar: aov_schade@deltalloyd.nl of per post naar: 

Delta Lloyd Schadeverzekering NV
Team Schade Individueel
Postbus 1000
1000 BA Amsterdam

Fiscale aspecten

De premie van de arbeidsongeschiktheidsdekking is aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Over de uitkering moet u belasting betalen. De premie van de werkloosheidsdekking is niet fiscaal aftrekbaar. Over de uitkering hoeft geen belasting te worden betaald.

Onderhoud

Zijn uw woonlasten gestegen? Het is belangrijk dat uw verzekerde bedragen daarop aansluiten. Het verhogen van de verzekerde bedragen gaat het makkelijkste met de verhogingsoptie. U kunt uw verzekerde bedrag jaarlijks met 15% verhogen. Daarvoor hoeft u geen gezondheidsverklaring in te vullen. Wilt u het verzekerd bedrag met meer dan 15% verhogen? Dan moet u opnieuw een aanvraagformulier AOV voor Vaste Lasten [PDF] en een gezondheidsverklaring [PDF] invullen.

Uw verzekeringsadviseur kan u helpen bij het invullen van deze formulieren. Deze formulieren kunt u versturen naar: aov_acceptatie@deltalloyd.nl of per post: 

Delta Lloyd verzekeringen
Afdeling acceptatie individueel
Postbak: M6
Antwoordnummer: 2636 
1000 PA  AMSTERDAM

Verzekering beëindigen

In de eerste contractsperiode kunt u deze verzekering twee maanden voor de verlenging opzeggen. Na deze periode kunt u deze verzekering iedere maand opzeggen. U hebt een opzegtermijn van één maand.

Meer informatie

De meest actuele voorwaarden treft u hier [PDF]  aan. Voor vragen kunt u terecht bij uw verzekeringsadviseur.

Bekijk ook