Instap AOV

Met de Instap AOV hebt u een goede dekking tegen een erg scherpe premie. U beschermt met deze arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) uw inkomen bij arbeidsongeschiktheid voor maximaal vijf jaar.

Kenmerken

De Instap AOV biedt u vijf jaar lang inkomensbescherming als u arbeidsongeschikt wordt. Bovendien bieden wij deze AOV aan tegen een lage premie. De belangrijkste kenmerken van onze Instap AOV zijn:

  • U bent verzekerd op basis van beroepsarbeidsongeschiktheid.
  • U krijgt een uitkering als u minstens 55 procent arbeidsongeschikt bent.
  • De Instap AOV is een sommenverzekering: uw uitkering hangt niet af van hoeveel inkomen u verliest.
  • Het verzekerde bedrag is minimaal € 2.250,- en maximaal € 50.000,- per jaar. 
  • Voor de Instap AOV geldt een eindleeftijd van 55 jaar.
  • U kunt kiezen tussen een eigenrisicotermijn van 90 of 365 dagen.

Meer informatie over deze kenmerken vindt u bij productkenmerken.

Scherpe premie én goede dekking

De Instap AOV is een voordelige verzekering. Het doel is om een daling van uw inkomen voor maximaal vijf jaar op te vangen. De Instap AOV is een sommenverzekering. Dit betekent dat uw uitkering niet afhangt van hoeveel inkomen u verliest. Wij kijken alleen naar de mate van arbeidsongeschiktheid. Voor de Instap AOV geldt het arbeidsongeschiktheidscriterium van ‘zuivere beroepsarbeidsongeschiktheid’. Dit houdt in dat wij alleen kijken of u arbeidsongeschikt bent voor uw eigen werk. Ook hoort een zwangerschapsuitkering bij de dekking. Deze uitkering is voordelig, omdat u over deze uitkering geen belasting betaalt. Voor de Instap AOV sluit u een jaarcontract. U kunt het contract elke dag opzeggen.

Begeleiding en preventie

Voorkomen is beter dan genezen. Daarom bieden wij u eens in de drie jaar een gratis arbeidsdeskundig of preventief medisch onderzoek. Wordt u helaas toch arbeidsongeschikt? Dan krijgt u van Delta Lloyd professionele begeleiding bij arbeidsongeschiktheid en re-integratie. Zo helpen wij u zo snel mogelijk weer gezond aan de slag te gaan.

Premiehoogte en premievrijstelling

De premie die u betaalt, is een combitarief. Dit betekent dat de premie laag begint en ieder jaar met uw leeftijd meestijgt. Wordt u arbeidsongeschikt en krijgt u een uitkering? Dan krijgt u na een jaar arbeidsongeschiktheid premievrijstelling of premierestitutie. Betaalt u zelf de premie, dan hoeft u hierover geen inkomstenbelasting te betalen. U betaalt wel belasting over de uitkering bij arbeidsongeschiktheid.

Wilt u weten hoe voordelig de premie voor de Instap AOV is? Dan kunt u een premieberekening maken. Of lees eerst meer informatie over de premie.

Uitgebreidere dekking

Hebt u een Instap AOV bij Delta Lloyd en wilt u een uitgebreidere dekking? Dan kunt u de Instap AOV eenvoudig één op één omzetten in een AOV voor zelfstandig ondernemers (Sommen AOV of Schade AOV). Bij deze overstap kunt u het verzekerd bedrag verhogen met maximaal 25 procent. U hoeft hiervoor geen gezondheidsverklaring in te vullen. Ook een medische keuring is niet nodig.

Oudere voorwaarden

De actuele voorwaarden zijn te vinden bij brochures en voorwaarden.
Hebt u vragen over oudere voorwaarden? Neem dan contact op met uw verzekeringsadviseur.

Bekijk ook

  • AOV voor Zelfstandig Ondernemers
  • Wat kost een AOV mij?
  • Hoe vraag ik de verzekering aan?