Wat verzekeren wij niet?

Wij bieden u graag een passende arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) aan. Wel hebt u bij sommige beroepen een kleinere keuze in de dekking. In enkele gevallen kunnen wij u helaas niet verzekeren. En in bepaalde gevallen krijgt u geen uitkering.

Premie niet betaald

In enkele gevallen bent u wel verzekerd, maar kunnen wij u geen uitkering geven. Wij vinden het belangrijk dat u precies weet wanneer u geen uitkering krijgt. Zo krijgt u nooit een vervelende verrassing. U hebt geen recht op een uitkering, als u de premie niet tijdig hebt betaald. Hebt u alle achterstallige premies betaald, dan hebt u weer recht op een uitkering. Wordt u arbeidsongeschikt in de periode zonder dekking? Dan krijgt u geen uitkering. Ook niet als u de premie daarna alsnog betaalt. Dit geldt voor de AOV voor zelfstandig ondernemers en voor de Instap AOV.

Geen uitkering

In enkele gevallen krijgt u geen uitkering, terwijl u wel arbeidsongeschikt bent. Dit kan komen door de manier waarop u arbeidsongeschikt bent geworden. Of doordat u de afspraken die u met ons hebt gemaakt, niet nakomt. 

U ontvangt geen uitkering als u arbeidsongeschikt bent geraakt:
 • door uw eigen schuld of roekeloosheid, of met opzet;
 • door opzet van iemand anders, en deze persoon heeft voordeel bij uw uitkering;
 • door het gebruik van alcohol;
 • door het gebruik van geneesmiddelen, bedwelmende, verdovende of opwekkende middelen die u zonder doktersvoorschrift gebruikt;
 • als gevolg van een atoomkernreactie of oorlogsgeweld.

Daarnaast krijgt u geen uitkering, als u:
 • de afspraken bij arbeidsongeschiktheid niet nakomt;
 • de premie niet hebt betaald;
 • in de gevangenis verblijft;
 • fraudeert.

Beroepen met een groot risico

Een aantal beroepen verzekert Delta Lloyd niet. Bij deze beroepen is het risico op arbeidsongeschiktheid te groot. Voorbeelden van beroepen die wij niet verzekeren zijn:
 • acrobaat;
 • acteur;
 • duiker;
 • garnalenvisser;
 • fotomodel;
 • kermisexploitant;
 • leidekker;
 • mijnwerker;
 • olieboorder; 
 • visser op zee.

Beperkte keuzes

Voor enkele beroepen verzekeren wij u graag, maar hebt u een kleinere keuze in de eindleeftijd. De maximale eindleeftijd is dan lager dan 67 jaar. En bij bepaalde beroepen geldt voor uw AOV altijd het arbeidsongeschiktheidscriterium ‘passende arbeid’. Kijk voor uitleg van deze begrippen bij Kenmerken van de AOV.

Bekijk ook

 • Heb ik een AOV nodig?
 • Wat kost een AOV mij?
 • Hoe vraag ik de verzekering aan?