AOV voor Zelfstandig Ondernemers (Sommen AOV)

Sluit u een arbeidsongeschiktheidsverzekering met sommendekking (Sommen AOV) bij Delta Lloyd? Dan hebt u de beste inkomenszekerheid tegen een scherpe premie. U krijgt bij arbeidsongeschiktheid inkomensbescherming tot de eindleeftijd die u zelf kiest. Of u krijgt inkomensbescherming tot de eindleeftijd die voor uw beroep geldt.

Kenmerken Sommen AOV

De Sommen AOV biedt u een ruime dekking. De belangrijkste kenmerken zijn:

  • U bent verzekerd op basis van zuivere beroepsarbeidsongeschiktheid. Wat betekent dit precies? U bent dan arbeidsongeschikt als u het beroep dat op het polisblad staat, niet meer kunt uitoefenen.
  • U krijgt al een uitkering als u minstens 25 procent arbeidsongeschikt bent.
  • Het is een sommenverzekering. U krijgt een uitkering als u door arbeidsongeschiktheid uw eigen beroep niet meer kunt uitvoeren. Het maakt niet uit of u door arbeidsongeschiktheid minder inkomen hebt.
  • Het verzekerde bedrag is minimaal € 2.250,- en maximaal € 150.000,- per jaar.
  • U sluit voor de Sommen AOV een jaarcontract. U kunt het contract elke dag opzeggen.

Bij deze dekking hoort ook een zwangerschapsuitkering. Deze uitkering is voordelig voor u, omdat u over deze uitkering geen belasting betaalt. Meer informatie over deze arbeidsongeschiktheidsverzekering vindt u bij Kenmerken van onze AOV’s.

Keuzemogelijkheden

Sluit u de Sommen AOV af, dan hebt u ruime keuze. Zo kunt u de verzekering aanpassen aan uw eigen wensen en behoeften. U hebt de volgende keuzes:

  • U bent verzekerd op basis van zuivere beroepsarbeidsongeschiktheid. U kunt ook kiezen voor passende arbeid. U krijgt dan tien procent korting op uw verzekeringspremie.
  • U bepaalt zelf de eigenrisicotermijn. U kunt kiezen uit 14, 30, 60, 90, 180, 365 of 730 dagen.
  • U kiest zelf uw eindleeftijd. Deze is minimaal 55 en maximaal 67 jaar. Bij sommige beroepen is de maximale eindleeftijd lager.
  • Deze AOV kunt u jaarlijks onderhouden. U kunt ieder jaar de verzekerde bedragen met tien procent verhogen. U hoeft geen gezondheidsverklaring in te vullen en geen medisch onderzoek te laten doen. Verlaagt u de verzekerde bedragen? Dan krijgt u een terugkeergarantie. U mag binnen drie jaar na de verlaging teruggaan naar het eerdere, hogere bedrag.
  • U kunt één keer in de drie jaar een preventief onderzoek laten uitvoeren. Delta Lloyd betaalt dit onderzoek voor u. De resultaten van het onderzoek ziet Delta Lloyd niet. U kunt kiezen voor een preventief medisch onderzoek of een arbeidsdeskundig onderzoek.

Meer informatie over uw keuzes vindt u bij Kenmerken van onze AOV’s.

Voorlopige dekking

Vraagt u bij Delta Lloyd de Sommen AOV aan? Dan hebt u voorlopige dekking voor arbeidsongeschiktheid door een ongeval, terwijl wij uw aanvraag behandelen. Dit geeft u meteen extra zekerheid. Bent u niet langer dan zes maanden geleden als zelfstandig ondernemer gestart? Dan is meestal ook voorlopige dekking mogelijk voor het risico dat u arbeidsongeschiktheid wordt. De voorlopige dekking is alleen gratis, als u de verzekering uiteindelijk niet afsluit.

Scherpe premie

U betaalt voor de Sommen AOV een scherpe premie. Bovendien kunt u kiezen tussen twee soorten premiekorting. U kunt kiezen voor een aanvangskorting die drie jaar duurt. Of voor een doorlopende premiekorting van vijf procent. Sluit u de Sommen AOV af in combinatie met een (agrarisch) ondernemerspakket? Dan wordt uw premie niet hoger als u betaalt in kortere termijnen dan één jaar. Ook kunt u gebruikmaken van onze aantrekkelijke no-claimregeling. Deze regeling geeft u premiekorting als u minstens drie jaar geen uitkering krijgt. De korting is maximaal dertig procent. De premie die u betaalt is aftrekbaar van de belasting. De uitkering bij arbeidsongeschiktheid is wel belast voor de inkomstenbelasting.

Wilt u meteen weten hoe aantrekkelijk de premie voor uw verzekering is? Maak dan een premieberekening. U kunt ook eerst meer informatie over de premie lezen.

Oudere voorwaarden

De actuele voorwaarden zijn te vinden bij brochures en voorwaarden.
Hebt u vragen over oudere voorwaarden? Neem dan contact op met uw verzekeringsadviseur.