AOV voor Zelfstandig Ondernemers (Schade AOV)

Sluit u bij Delta Lloyd een arbeidsongeschiktheidsverzekering met schadedekking (Schade AOV) af? Dan hebt u een heel goede dekking als u door arbeidsongeschiktheid minder gaat verdienen. Wij bieden onze Schade AOV aan tegen een erg scherpe premie.

Kenmerken Schade AOV

De belangrijkste kenmerken van de Schade AOV zijn:
 • Deze verzekering vergoedt de schade die u echt hebt als u arbeidsongeschikt wordt. Bent u nog geen twee jaar arbeidsongeschikt? Dan kijken wij niet of u door de arbeidsongeschiktheid minder verdient. Dat doen we pas na twee jaar.
 • Deze verzekering keert altijd minstens tachtig procent van het wettelijk minimumloon uit – ook als uw inkomen lager wordt. U moet wel meer hebben verzekerd dan het minimumloon.
 • U bent verzekerd op basis van beroepsarbeidsongeschiktheid.
 • Het verzekerde bedrag is minimaal € 2.250,- en maximaal € 150.000,- per jaar.
 • U krijgt een uitkering als u minimaal 25 procent arbeidsongeschikt bent.
 • U sluit voor de Schade AOV een jaarcontract. U kunt het contract elke dag opzeggen. 

Bij deze dekking hoort ook een zwangerschapsuitkering. Deze uitkering is voordelig voor u, omdat u over deze uitkering geen belasting betaalt. Meer informatie over deze arbeidsongeschiktheidsverzekering vindt u bij Kenmerken van onze AOV’s

Keuzemogelijkheden

De Schade AOV biedt u ruime keuze. Dit helpt u de verzekering aan te passen aan uw eigen wensen en behoeften. U hebt de volgende keuzes:

 • U bent verzekerd op basis van beroepsarbeidsongeschiktheid. U kunt ook kiezen voor een verzekering op basis van passende arbeid. U krijgt dan tien procent korting op uw verzekeringspremie.
 • U bepaalt zelf de eigenrisicotermijn. U kunt kiezen uit 14, 30, 60, 90, 180, 365 of 730 dagen.
 • U kiest zelf uw eindleeftijd. Deze is minimaal 55 en maximaal 67 jaar. Bij sommige beroepen hebt u minder keuze bij de eindleeftijd.
 • Deze AOV kunt u jaarlijks onderhouden. U kunt ieder jaar de verzekerde bedragen met tien procent verhogen. U hoeft geen gezondheidsverklaring in te vullen en geen medisch onderzoek te laten doen. Verlaagt u de verzekerde bedragen? Dan krijgt u een terugkeergarantie. U mag binnen drie jaar na de verlaging teruggaan naar het eerdere, hogere bedrag.
 • U kunt één keer in de drie jaar een preventief onderzoek laten uitvoeren. Delta Lloyd betaalt dit onderzoek voor u. De resultaten van het onderzoek ziet Delta Lloyd niet. U kunt kiezen voor een preventief medisch of arbeidsdeskundig onderzoek.

Meer informatie over de keuzemogelijkheden vindt u bij de Kenmerken van onze AOV's.

Voorlopige dekking

Vraagt u bij Delta Lloyd de Schade AOV aan? Dan hebt u voorlopige dekking voor arbeidsongeschiktheid door een ongeval, terwijl wij uw aanvraag behandelen. Dit geeft u meteen extra zekerheid. Bent u niet langer dan zes maanden geleden als zelfstandig ondernemer gestart? Dan is meestal ook voorlopige dekking mogelijk voor het risico dat u arbeidsongeschiktheid wordt. De voorlopige dekking is alleen gratis, als u de verzekering uiteindelijk niet afsluit.

Scherpe premie

U betaalt voor de Schade AOV een heel scherpe premie. Bovendien kunt u kiezen tussen twee soorten premiekorting. U kunt kiezen voor een aanvangskorting die drie jaar duurt. Of voor een doorlopende premiekorting van vijf procent. Sluit u deze AOV af in combinatie met een (agrarisch) ondernemerspakket? Dan wordt uw premie niet hoger als u betaalt in kortere termijnen dan één jaar. 

Ook kunt u gebruikmaken van onze aantrekkelijke no-claimregeling. Deze regeling geeft u premiekorting als u minstens drie jaar geen uitkering krijgt. De korting is maximaal dertig procent. De premie die u betaalt kunt u aftrekken van de belasting. De uitkering bij arbeidsongeschiktheid is wel belast voor de inkomstenbelasting. Wilt u meteen weten hoe betaalbaar de premie voor deze verzekering is? Maak dan een premieberekening. U kunt ook eerst meer informatie over de premie lezen.

Oudere voorwaarden

De actuele voorwaarden zijn te vinden bij brochures en voorwaarden.
Hebt u vragen over oudere voorwaarden? Neem dan contact op met uw verzekeringsadviseur.