Deskundige hulp bij arbeidsongeschiktheid

Delta Lloyd biedt persoonlijke en deskundige steun als u arbeidsongeschikt wordt. Op die manier helpen wij u om de gevolgen zo klein mogelijk te houden. Wij overleggen met u, hoe u zo goed mogelijk weer aan het werk kunt. Lukt dit toch niet? Dan bent u met een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) van Delta Lloyd zeker van een goede dekking.

Begeleiding bij uw ziekmelding

Delta Lloyd begeleidt u persoonlijk bij het aanvragen van de uitkering als u arbeidsongeschikt wordt. Ook helpen wij u bij de re-integratie. U kunt de volgende zaken van ons verwachten:

  • hulp bij het invullen van het formulier ‘Melding arbeidsongeschiktheid’;
  • goede en persoonlijke begeleiding van een claimbehandelaar tijdens de behandeling van uw aanvraag;
  • vaststelling van uw arbeidsongeschiktheid op een juiste manier;
  • snel duidelijkheid over de hoogte van de uitkering en de rest van het proces;
  • hulp bij uw re-integratie;
  • persoonlijk contact met de claimbeoordelaar, die meedenkt over uw arbeidsongeschiktheid en herstel;
  • een persoonlijk terugkeerplan, dat wij samen met u opstellen.

Hulp bij re-integratie

U krijgt gerichte hulp van ons om zo gauw mogelijk weer aan de slag te kunnen. Denk bijvoorbeeld aan:

  • aanpassing van uw werkplek;
  • coaching;
  • arbeidsdeskundig advies en/of begeleiding naar ander werk.

Vergoeding van de kosten

U kunt een hele of gedeeltelijke vergoeding krijgen voor de kosten van re-integratie. Wij kijken wel goed wat de kosten en mogelijke opbrengsten zijn. Re-integratie moet u en ons voordeel bieden. Wilt u dat wij de kosten van een re-integratietraject vergoeden? Dan maken wij hierover afspraken met u, voordat u aan het re-integratietraject begint. U beslist zelf of u deze afspraken met ons wilt maken.

Geen of minder premie betalen

Ontvangt u na het eerste jaar van arbeidsongeschiktheid een uitkering? Dan hoeft u vanaf dat moment geen of minder premie te betalen. Dit heet premievrijstelling. U betaalt geen premie meer voor het gedeelte dat u arbeidsongeschikt bent. Bent u volledig arbeidsongeschikt, dan betaalt u zelfs helemaal geen premie meer.

Premie terugkrijgen

Krijgt u de premie voor het deel dat u arbeidsongeschikt bent liever achteraf terug? Dat kunt u bij Delta Lloyd aangeven. Dan betalen wij deze premie aan het eind van het verzekeringsjaar aan u terug. Dit heet premierestitutie. Deze premierestitutie vervangt dan de premievrijstelling. De premie voor het eerste jaar dat u arbeidsongeschikt bent, krijgt u niet terug.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de hulp die wij u bieden bij re-integratie? Lees dan de brochure Arbeidsongeschikt, En dan? [PDF] . Hierin leest u ook meer over premievrijstelling als u een uitkering ontvangt.