Deskundige hulp bij arbeidsongeschiktheid

Delta Lloyd biedt persoonlijke en deskundige steun als u arbeidsongeschikt wordt. Op die manier helpen wij u om de gevolgen zo klein mogelijk te houden. Wij overleggen met u, hoe u zo goed mogelijk weer aan het werk kunt. Lukt dit toch niet? Dan bent u met een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) van Delta Lloyd zeker van een goede dekking.

Begeleiding bij uw ziekmelding

Delta Lloyd begeleidt u persoonlijk bij het aanvragen van de uitkering als u arbeidsongeschikt wordt. Ook helpen wij u bij de re-integratie. U kunt de volgende zaken van ons verwachten:

  • hulp bij het invullen van het formulier ‘Melding arbeidsongeschiktheid’;
  • goede en persoonlijke begeleiding van een claimbehandelaar tijdens de behandeling van uw aanvraag;
  • vaststelling van uw arbeidsongeschiktheid op een juiste manier;
  • snel duidelijkheid over de hoogte van de uitkering en de rest van het proces;
  • hulp bij uw re-integratie;
  • persoonlijk contact met de claimbeoordelaar, die meedenkt over uw arbeidsongeschiktheid en herstel;
  • een persoonlijk terugkeerplan, dat wij samen met u opstellen.

Hulp bij re-integratie

U krijgt gerichte hulp van ons om zo gauw mogelijk weer aan de slag te kunnen. Denk bijvoorbeeld aan:

  • aanpassing van uw werkplek;
  • coaching;
  • arbeidsdeskundig advies en/of begeleiding naar ander werk.

Vergoeding van de kosten

U kunt een hele of gedeeltelijke vergoeding krijgen voor de kosten van re-integratie. Wij kijken wel goed wat de kosten en mogelijke opbrengsten zijn. Re-integratie moet u en ons voordeel bieden. Wilt u dat wij de kosten van een re-integratietraject vergoeden? Dan maken wij hierover afspraken met u, voordat u aan het re-integratietraject begint. U beslist zelf of u deze afspraken met ons wilt maken.

Geen of minder premie betalen

Ontvangt u na het eerste jaar van arbeidsongeschiktheid een uitkering? Dan hoeft u vanaf dat moment geen of minder premie te betalen. Dit heet premievrijstelling. U betaalt geen premie meer voor het gedeelte dat u arbeidsongeschikt bent. Bent u volledig arbeidsongeschikt, dan betaalt u zelfs helemaal geen premie meer.

Premie terugkrijgen

Krijgt u de premie voor het deel dat u arbeidsongeschikt bent liever achteraf terug? Dat kunt u bij Delta Lloyd aangeven. Dan betalen wij deze premie aan het eind van het verzekeringsjaar aan u terug. Dit heet premierestitutie. Deze premierestitutie vervangt dan de premievrijstelling. De premie voor het eerste jaar dat u arbeidsongeschikt bent, krijgt u niet terug.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de hulp die wij u bieden bij re-integratie? Lees dan de brochure Arbeidsongeschikt, En dan? [PDF] . Hierin leest u ook meer over premievrijstelling als u een uitkering ontvangt.

Delta Lloyd maakt gebruik van cookies

Op onze websites maken wij gebruik van cookies en vergelijkbare technieken om onze websites te verbeteren en gebruikersvriendelijker te maken, social media aan te bieden en relevante advertenties te kunnen tonen.

Meer informatie.

Gaat u akkoord met het plaatsen van cookies?