Wat moet u doen als u arbeidsongeschikt wordt?

U kunt tijdens uw arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) arbeidsongeschikt raken. Dit is erg vervelend voor u. Het kan immers grote gevolgen hebben voor u, uw bedrijf en uw gezin. Maar de AOV van Delta Lloyd beschermt u goed tegen de financiële gevolgen. Dat scheelt u heel wat zorgen.

Afspraken als u arbeidsongeschikt bent

Als u arbeidsongeschikt wordt, is het belangrijk dat u zich houdt aan de volgende afspraken:
  • Bij arbeidsongeschiktheid laat u zich direct onderzoeken en behandelen door een arts.
  • U doet alles wat kan om weer arbeidsgeschikt te worden. En u doet geen dingen die ervoor zorgen dat u niet herstelt.
  • U meldt uw arbeidsongeschiktheid bij Delta Lloyd binnen de eigenrisicotermijn die u hebt gekozen. Is uw eigenrisicotermijn langer dan drie maanden? Dan meldt u zich binnen drie maanden arbeidsongeschikt.
  • U geeft alle gegevens door, die wij nodig hebben om de arbeidsongeschiktheid in te schatten. U houdt geen feiten of omstandigheden achter, die hiervoor belangrijk zijn.

Arbeidsongeschiktheid melden

Raakt u helaas arbeidsongeschikt? Laat dit dan zo snel mogelijk aan ons weten. U kunt dit op verschillende manieren doen:
  • U kunt zich arbeidsongeschikt melden bij uw verzekeringsadviseur.
  • U kunt zich arbeidsongeschikt melden bij het Team Schade Individueel van Delta Lloyd. Dit kan via telefoonnummer 020 - 594 40 11.
  • U kunt uw melding ook per e-mail versturen naar aov_schade@deltalloyd.nl. Vermeld in uw e-mail uw naam, adres en polisnummer. Als u dat wilt, kunt ook alvast de reden van uw arbeidsongeschiktheid doorgeven. Wij nemen binnen twee werkdagen telefonisch contact met u op. Wij bespreken dan uw arbeidsongeschiktheid met u.

Aangifteformulier

Meldt u zich arbeidsongeschikt, dan vult u het aangifteformulier AOV en Ongevallen [PDF]  in. Ook krijgen wij graag een kopie van uw identiteitsbewijs. U stuurt het ingevulde aangifteformulier en de kopie van uw identiteitsbewijs naar:

Delta Lloyd Schadeverzekering NV
Team Schade Individueel
Postbus 1000
1000 BA Amsterdam

U kunt het formulier en een kopie van het identiteitsbewijs ook per e-mail versturen. U stuurt het dan naar aov_schade@deltalloyd.nl

Deskundigen van Delta Lloyd

Bij het behandelen van uw melding krijgt u te maken met diverse deskundigen. Denk bijvoorbeeld aan de claimbehandelaar, een medisch adviseur en een arbeidsdeskundige. Wilt u weten wat deze en andere deskundigen precies voor u doen? Dit leest u in de brochure Arbeidsongeschikt, En dan?

Meer informatie

In de brochure Arbeidsongeschikt, En dan? leest u hoe wij uw melding behandelen. Wilt u meer informatie? Dan kunt u altijd contact opnemen met uw verzekeringsadviseur of claimbehandelaar.