U krijgt een gezondheidsverklaring

U hebt een arbeidsongeschiktheidsverzekering aangevraagd. Daarom krijgt u deze gezondheidsverklaring.

Wilt u dit formulier helemaal invullen en ondertekenen? De medisch adviseur kijkt vervolgens naar uw antwoorden. Hij adviseert daarna of Delta Lloyd de verzekering wel of niet kan accepteren. En zo ja, onder welke voorwaarden.

Let op: lees de toelichting vóórdat u de gezondheidsverklaring invult. Dit helpt u bij het goed en volledig invullen van de gezondheidsverklaring

Vul alle vragen goed in

Dat is belangrijk. En dat bent u verplicht. Daarmee voorkomt u bijvoorbeeld dat:
- Delta Lloyd de verzekering in de toekomst stopt;
- Delta Lloyd geen uitkering geef bij arbeidsongeschiktheid.

Noem al uw klachten. Oók als u denkt dat deze niet belangrijk zijn. Of als u niet bij een dokter bent geweest.

Beantwoordt u een vraag met Ja?
Dan moet u hierover meer vertellen. Vul hiervoor de bijlage bij vraag 3 in.

U vult voor iedere aandoening of ziekte een aparte bijlage in. Hebt u daarvoor meer ruimte nodig? Gebruik dan een aparte bijlage. Geef duidelijk aan bij welke vraag de bijlage hoort.

Is een vraag niet helemaal duidelijk?
Neem dan contact op met het Team Medisch Advies van Delta Lloyd. Zij zijn bereikbaar via telefoonnummer 020 594 69 30 of via dls_medisch_acceptatie@deltalloyd.nl

Als uw gezondheid verandert

Het kan zijn dat uw gezondheid verandert. Gebeurt dit nádat u de verklaring hebt ingevuld? Maar vóórdat de verzekering ingaat? Geef dit dan direct door aan de medisch adviseur van Delta Lloyd. Neem hiervoor contact op met het Team Medisch Advies van Delta Lloyd.

Hebt u:
- een definitieve bevestiging van uw acceptatie gekregen?
- de polis gekregen?
- een acceptatievoorstel gekregen?

Dan heeft Delta Lloyd u definitief geaccepteerd. Veranderingen in uw gezondheid hoeft u dan niet meer aan ons door te geven.

Lees meer in de Toelichting onder het kopje "Verandert uw gezondheid?".

(als u dit al weet)
1 Algemene gegevens
Geslacht
Wie is uw huisarts?Wilt u een uitleg krijgen van de medisch adviseur?
De medisch adviseur schat uw gezondheidssituatie in. Dat doet hij na beoordeling van deze gezondheidsverklaring. Hij kan Delta Lloyd adviseren om u de verzekering niet of onder afwijkende voorwaarden aan te bieden. Doet hij dat? Dan krijgt u hierover een brief van de medisch adviseur. Daarin staat uitleg over het medisch advies.

Wilt u deze brief ontvangen?


Wilt u het advies als eerste horen?
U hebt het recht het medisch advies als eerste te horen. Dit heet "het recht op eerste kennisneming". Het duurt dan wel wat langer voordat uw verzekeringspolis ingaat. Wilt u het medisch advies als eerste horen? Dan kunt u Delta Lloyd een brief schrijven. U leest in de toelichting in de bijlage hoe dit moet.

2 Persoonlijke informatie
Rookt u?
Hebt u gerookt?
Drinkt u alcoholische dranken?
Hebt u alcoholische dranken gedronken?
Gebruikt u drugs?
Hebt u drugs gebruikt?
3 Uw gezondheid

Hebt u één of meer van de volgende aandoeningen, ziekten, klachten en/of gebreken? Of hebt u deze gehad?
Kruis dan het hokje voor de letter aan.

Kruist u hieronder een letter aan? Vul dan voor elke aandoening, ziekte, klacht en/of gebrek ook de vragen op de bijlage bij vraag 3 in, bijvoorbeeld over contact met een huisarts/specialist, blijvend letsel of arbeidsongeschiktheid.

Let op! Kruis ook Ja aan als u:
- bij een huisarts, hulpverlener of arts bent geweest. Of als u contact met een van hen hebt gehad;
- bent opgenomen in het ziekenhuis, een psychiatrische inrichting of andere verpleeginrichting;
- geopereerd bent;
- nog medicijnen gebruikt. Of medicijnen hebt gebruikt.
- nog onder controle staat.

Hebt u hierboven "Ja" aangekruist bij een of meer vragen?
Zo ja, vul dan voor elke aandoening, ziekte, klacht en/of gebrek een aparte bijlage bij vraag 3 in. Dit is belangrijk.
4 Uw werk
a) Hebt u de laatste vijf jaar door ziekte of ongeval twee weken of langer niet gewerkt? Of maar een deel van de dag gewerkt?
(datum/jaar)
b) Werkt u nu volledig?
Zo niet, komt dit door een klacht, ziekte, gebrek of aandoening?Hebt u een aandoening, ziekte, klacht of gebrek aangekruist bij vraag 3? Vul dan de volgende vraag in.
c) Kon of kunt u onderdelen van uw werk niet doen? En komt dit door de aandoening, ziekte, klacht en/of gebrek die u aankruiste bij vraag 3?
(datum/jaar)
Is dit nu nog steeds zo?
5 Uw bril of contactlenzen
Draagt u een bril of contactlenzen met een sterkte van -8 of meer? Of hebt u die vroeger gedragen?
6 Aanvullende gezondheidsvragen

Is het verzekerde bedrag van rubriek B (de periode van arbeidsongeschiktheid na het eerste jaar van arbeids- ongeschiktheid) van de door u aangevraagde verzekering meer dan €30.000,-? Dan moet u onderstaande vragen beantwoorden.

a) Komen of kwamen in uw naaste familie gevallen voor van kanker en/of erfelijke ziekten? (grootouders, ouders, broers of zusters)
b) Gebruikt u geneesmiddelen of hebt u deze gebruikt? (grootouders, ouders, broers of zusters)
(datum/jaar)
c) Bent u ooit door één van de volgende hulpverleners behandeld: fysiotherapeut, manueel therapeut, chiropractor of beoefenaar van een alternarnatieve geneeswijze, bijv. homeopaat of acupuncturist?
(datum/jaar)
d) Bent u ooit behandeld door een psycholoog, psychiater of psychotherapeut?
(datum/jaar)
e) Bent u ooit in een ziekenhuis opgenomen?
(datum/jaar)
f) Bent u ooit geopereerd?
(datum/jaar)
g) Hebt u de afgelopen 5 jaar een huisarts bezocht of gebeld?
(datum/jaar)
h) Bent u ooit bij een specialist geweest?
(datum/jaar)
i) Hebt u de laatste 5 jaar een medisch onderzoek gehad met apparatuur, bijv. CT-scan, MRI-scan, ECG, röntgenfoto of echo?
(datum/jaar)
j) Is uw bloed ooit onderzocht, bijvoorbeeld op bloedarmoede, bloedziekte, suikerziekte, nierziekte, cholesterol, vetgehalte of geelzucht (hepatitis)?
(datum/jaar)
Ondertekening

U verklaart het volgende:
 • U hebt de toelichting op de gezondheidsverklaring gelezen. Deze Toeliching hoort bij het formulier.
 • U hebt alle vragen beantwoord. Uw antwoorden kloppen. Dit geldt ook voor een bijlage als u die meestuurt. Daarmee voorkomt u dat de rechten uit deze overeenkomst kunnen vervallen.
 • Delta Lloyd beoordeelt of uw aanvraag wordt geaccepteerd. Delta Lloyd doet dat mede op basis van het advies van de medisch adviseur. Dat geldt voor de verzekering die u nu aanvraagt. Delta Lloyd gebruikt uw antwoorden ook als u later dezelfde soort verzekering aanvraagt. Dat vindt u goed.


Hebt u het formulier helemaal ingevuld? En uw handtekening en de datum ingevuld? Stuurt u het formulier dan naar:

Delta Lloyd Schadeverzekering NV,
t.a.v. de Medisch Adviseur,
Antwoordnummer 2270,
6800 VH Arnhem

Wilt u op de envelop "vertrouwelijk" schrijven?
Bijlage bij vraag 3 van de gezondheidsverklaring (exemplaar 1)

Kruiste u bij vraag 3 Ja aan? Vul dan deze bijlage in. Vul voor elke aandoening een aparte bijlage in. U kunt daarvoor meer bijlagen bij ons aanvragen. Zoveel u nodig hebt. Deze vraagt u aan door Delta Lloyd of uw verzekeringsadviseur te bellen. U kunt ook zelf een kopie maken van de bijlage.

Aandoening
(datum/jaar)
Huisarts
Hebt u hierover in de laatste drie jaar met een huisarts gesproken?
(datum/jaar)
Staat u nog onder controle?
Hebt u nog klachten?
Arts of hulpverlener
Bent u hiervoor bij een arts of hulpverlener geweest?

Bijvoorbeeld: medisch specialist, fysiotherapeut, manueel therapeut, consultatiebureaumedewerker, psycholoog, psychotherapeut, beoefenaar van een alternatieve, geneeswijze, zoals homeopathie of acupunctuur

(datum/jaar)
Staat u nog onder controle?
Hebt u nog klachten?
Bijlage bij vraag 3 van de gezondheidsverklaring (exemplaar 1)
Medicijnen
Heeft een van uw artsen u hiervoor medicijnen voorgeschreven?
Gebruikt u deze nog?
(datum/jaar)
Ziekenhuisopname
Opname
Bent u opgenomen (geweest) in een: ziekenhuis, psychiatrische inrichting of andere verpleeginrichting?
(datum/jaar)
Operatie
Bent u geopereerd?
(datum/jaar)
Blijvende gevolgen na een ongeval
Is uw aandoening, ziekte, gebrek of klacht het gevolg van een ongeval?
(datum/jaar)
Bijlage bij vraag 3 van de gezondheidsverklaring (exemplaar 2)

Kruiste u bij vraag 3 Ja aan? Vul dan deze bijlage in. Vul voor elke aandoening een aparte bijlage in. U kunt daarvoor meer bijlagen bij ons aanvragen. Zoveel u nodig hebt. Deze vraagt u aan door Delta Lloyd of uw verzekeringsadviseur te bellen. U kunt ook zelf een kopie maken van de bijlage.

Aandoening
(datum/jaar)
Huisarts
Hebt u hierover in de laatste drie jaar met een huisarts gesproken?
(datum/jaar)
Staat u nog onder controle?
Hebt u nog klachten?
Arts of hulpverlener
Bent u hiervoor bij een arts of hulpverlener geweest?

Bijvoorbeeld: medisch specialist, fysiotherapeut, manueel therapeut, consultatiebureaumedewerker, psycholoog, psychotherapeut, beoefenaar van een alternatieve, geneeswijze, zoals homeopathie of acupunctuur

(datum/jaar)
Staat u nog onder controle?
Hebt u nog klachten?
Bijlage bij vraag 3 van de gezondheidsverklaring (exemplaar 2)
Medicijnen
Heeft een van uw artsen u hiervoor medicijnen voorgeschreven?
Gebruikt u deze nog?
(datum/jaar)
Ziekenhuisopname
Opname
Bent u opgenomen (geweest) in een: ziekenhuis, psychiatrische inrichting of andere verpleeginrichting?
(datum/jaar)
Operatie
Bent u geopereerd?
(datum/jaar)
Blijvende gevolgen na een ongeval
Is uw aandoening, ziekte, gebrek of klacht het gevolg van een ongeval?
(datum/jaar)
Bijlage bij vraag 3 van de gezondheidsverklaring (exemplaar 3)

Kruiste u bij vraag 3 Ja aan? Vul dan deze bijlage in. Vul voor elke aandoening een aparte bijlage in. U kunt daarvoor meer bijlagen bij ons aanvragen. Zoveel u nodig hebt. Deze vraagt u aan door Delta Lloyd of uw verzekeringsadviseur te bellen. U kunt ook zelf een kopie maken van de bijlage.

Aandoening
(datum/jaar)
Huisarts
Hebt u hierover in de laatste drie jaar met een huisarts gesproken?
(datum/jaar)
Staat u nog onder controle?
Hebt u nog klachten?
Arts of hulpverlener
Bent u hiervoor bij een arts of hulpverlener geweest?

Bijvoorbeeld: medisch specialist, fysiotherapeut, manueel therapeut, consultatiebureaumedewerker, psycholoog, psychotherapeut, beoefenaar van een alternatieve, geneeswijze, zoals homeopathie of acupunctuur

(datum/jaar)
Staat u nog onder controle?
Hebt u nog klachten?
Bijlage bij vraag 3 van de gezondheidsverklaring (exemplaar 3)
Medicijnen
Heeft een van uw artsen u hiervoor medicijnen voorgeschreven?
Gebruikt u deze nog?
(datum/jaar)
Ziekenhuisopname
Opname
Bent u opgenomen (geweest) in een: ziekenhuis, psychiatrische inrichting of andere verpleeginrichting?
(datum/jaar)
Operatie
Bent u geopereerd?
(datum/jaar)
Blijvende gevolgen na een ongeval
Is uw aandoening, ziekte, gebrek of klacht het gevolg van een ongeval?
(datum/jaar)
Bijlage bij vraag 3 van de gezondheidsverklaring (exemplaar 4)

Kruiste u bij vraag 3 Ja aan? Vul dan deze bijlage in. Vul voor elke aandoening een aparte bijlage in. U kunt daarvoor meer bijlagen bij ons aanvragen. Zoveel u nodig hebt. Deze vraagt u aan door Delta Lloyd of uw verzekeringsadviseur te bellen. U kunt ook zelf een kopie maken van de bijlage.

Aandoening
(datum/jaar)
Huisarts
Hebt u hierover in de laatste drie jaar met een huisarts gesproken?
(datum/jaar)
Staat u nog onder controle?
Hebt u nog klachten?
Arts of hulpverlener
Bent u hiervoor bij een arts of hulpverlener geweest?

Bijvoorbeeld: medisch specialist, fysiotherapeut, manueel therapeut, consultatiebureaumedewerker, psycholoog, psychotherapeut, beoefenaar van een alternatieve, geneeswijze, zoals homeopathie of acupunctuur

(datum/jaar)
Staat u nog onder controle?
Hebt u nog klachten?
Bijlage bij vraag 3 van de gezondheidsverklaring (exemplaar 4)
Medicijnen
Heeft een van uw artsen u hiervoor medicijnen voorgeschreven?
Gebruikt u deze nog?
(datum/jaar)
Ziekenhuisopname
Opname
Bent u opgenomen (geweest) in een: ziekenhuis, psychiatrische inrichting of andere verpleeginrichting?
(datum/jaar)
Operatie
Bent u geopereerd?
(datum/jaar)
Blijvende gevolgen na een ongeval
Is uw aandoening, ziekte, gebrek of klacht het gevolg van een ongeval?
(datum/jaar)
Toelichting gezondheidsverklaring arbeidsongeschiktheidsverzekering
Verzekeraars verzekeren risico’s. Zij schatten deze risico’s graag goed in. Daarom vraagt Delta Lloyd informatie over uw gezondheid.

Vraagt u een verzekering aan? Dan moet u een gezond- heidsverklaring invullen. In deze toelichting leest u hier meer over.

U vult de gezondheidsverklaring in ... Op de gezondheidsverklaring vult u uw persoonlijke gegevens en medische informatie in.

... de medisch adviseur beoordeelt uw gezondheidssituatie ... De medisch adviseur beoordeelt deze informatie. Hij bewaart uw informatie ook. Dat vindt u goed. U hebt daarvoor uw handtekening op het formulier gezet.

.. en adviseert Delta Lloyd Vervolgens geef de medisch adviseur een medisch advies aan Delta Lloyd. Dit medisch advies gaat over uw gezondheid. En over de risico’s die Delta Lloyd loopt als u een verzekering afsluit.

Het medisch advies kan zijn:
 • uw risico is gemiddeld. U krijgt dan de verzekering die u aanvroeg.
 • uw risico is hoger dan gemiddeld. Dan betaalt u misschien een hogere premie. Of er gelden speciale voorwaarden.
 • uw risico is té hoog. De medisch adviseur adviseert dan u niet te verzekeren. U krijgt dan niet de verzekering die u aanvroeg.

Delta Lloyd beslist uiteindelijk over uw aanvraag.

Stuurt u de gezondheidsverklaring niet op?
Dan kunt u geen verzekering afsluiten. Delta Lloyd vernietigt dan uw dossier.

Wat moet u vertellen? Hebt u een bepaalde aandoening, ziekte, gebrek of klacht? Dan moet u dat altjd vertellen. Ook als dit lang geleden was. Het kan belangrijk zijn voor uw aanvraag.

Hebt u steeds minder klachten?
Hebt u van een bepaalde aandoening, ziekte, gebrek of klacht steeds minder last? Dan moet u dit ook vertellen. Daar houdt de medisch adviseur rekening mee.

Het is belangrijk dat u op alle vragen eerlijk en volledig antwoord geeft. Dat bent u verplicht. Dat heet uw ‘mededelingsplicht’. Daarmee voorkomt u dat: u geen uitkering krijgt als u arbeidsongeschikt wordt.
Wie kan uw informatie zien? Informate over uw gezondheid is vertrouwelijk. Alleen de medisch adviseur en de medewerkers van de medische dienst mogen uw informatie zien. En soms mag de medisch adviseur van een herverzekeringsmaatschappij de informatie zien.

Wat wel en niet mag leest u in:
 • de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen;
 • het Protocol Verzekeringskeuringen. Dit protocol hebben patiëntenorganisates samen met verzekeraars gemaakt.

U vindt deze publicates op www.verzekeraars.nl/Publicaties onder Gedragscode en Protocol.

Wanneer weet u of u een verzekering krijgt? Dat is niet precies te zeggen. Dat hangt af van uw gezond- heidsverklaring. Misschien wil de medisch adviseur meer informatie aan uw behandelend arts vragen. Dan kan het wat langer duren.

Zorg er in ieder geval voor dat u zo snel mogelijk reageert op vragen. En vraag uw arts om mee te werken. Dan gaat het acceptatieproces sneller.

Meer weten?
Kijk op de website van Delta Lloyd www.deltalloyd.nl. Hier vindt u meer informatie over de verschillende stappen in het acceptatieproces. En hoe lang het duurt.

Heeft de medisch adviseur extra medische informatie nodig? Soms heeft de medisch adviseur extra medische informatie nodig over uw gezondheid. Bijvoorbeeld van uw arts. Uw arts mag deze informatie aan de medisch adviseur geven. Maar alléén als u dat goed vindt. U geeft deze toestemming met een machtiging. De medisch adviseur kan u daarnaast vragen om een medisch onderzoek te ondergaan. U bepaalt zelf of u dat wilt.

Als u dat niet wilt
Wilt u geen medisch onderzoek? Of vindt u het niet goed dat uw arts informatie geeft aan de medisch adviseur? Dan kan Delta Lloyd uw verzekeringsaanvraag stoppen.

Waaruit bestaat het advies? De medisch adviseur schat uw gezondheidssituatie in. Op basis daarvan geeft hij een medisch advies aan Delta Lloyd. Meestal zal hij adviseren om iemand gewoon te accepteren. Maar u kunt door uw gezondheid een hoger risico dan gemiddeld voor Delta Lloyd vormen. Dat hoort u dan van de medisch adviseur. U krijgt dan een brief. In deze brief staat de uitleg van het medisch advies. U weet dan waarop het advies is gebaseerd. Wilt u deze brief niet krijgen? Dan kunt u dat aankruisen op de gezondheidsverklaring.

Wat betekent ‘recht op inzage’? Vraagt u een verzekering aan? Dan bewaart de medisch adviseur uw medische gegevens in een dossier. U hebt het recht om dit medisch dossier te lezen. Dit heet het recht op inzage.
Toelichting gezondheidsverklaring arbeidsongeschiktheidsverzekering
Wat betekent ‘recht op eerste kennisneming’? U hebt het recht om als eerste te horen wat het medisch advies is van de medisch adviseur. Dit heet het ‘recht op eerste kennisneming’. U geef van tevoren aan dat u het medisch advies als eerste wilt horen. U stuurt hiervoor een brief naar de medische dienst van Delta Lloyd.

Wat zet u in de brief?
Dat u het advies alleen wilt horen als u niet de aange- vraagde verzekering kunt afsluiten. Zo voorkomt u dat u langer moet wachten op uw verzekering dan nodig.

Wat betekent ‘blokkeringsrecht’? Wilt u het medisch advies van de medisch adviseur als eerste horen? Dan moet u waarschijnlijk wel wat langer op uw verzekeringspolis wachten. Maar u kunt dan ook de medisch adviseur verbieden om het medisch advies aan Delta Lloyd te geven. Dit heet het ‘blokkeringsrecht’. Gebruikt u dit recht? Dan stopt Delta Lloyd uw aanvraag. Zonder medisch advies kunt u namelijk geen verzekering afsluiten.

Verandert uw gezondheid? U vult de gezondheidsverklaring in. En sluit uw verzekering af. Soms zit daar een paar weken tussen. Intussen kan uw gezondheid beter of slechter worden. U moet dit dan direct aan Delta Lloyd doorgeven. Dit is uw mededelingsplicht. Geef u de verandering niet door? Dan heef dit misschien gevolgen. U leest meer hierover onder het kopje ‘Wat moet u vertellen?’.

Let op!
Hebt u van Delta Lloyd een polis gekregen? Of een acceptatiebewijs of definitieve bevestiging? Dan is uw verzekering definitief afgesloten. Soms accepteert Delta Lloyd u voorlopig. Dan bent u nog niet definitief verzekerd. U moet eventuele veranderingen in uw gezondheid doorgeven totdat de verzekering definitief is.

U hebt rechten ...
 • U mag uw medisch dossier bij Team Medisch Advies van Delta Lloyd altjd inzien. De medisch adviseur legt het advies uit. Behalve als u dat niet wilt.
 • U mag als eerste weten wat de medisch adviseur aan Delta Lloyd wil adviseren. Dit vraagt u vooraf aan met een brief.
 • U kunt de medisch adviseur vragen om geen medisch advies aan Delta Lloyd te geven. Delta Lloyd stopt dan uw aanvraag.
 • U mag uw aanvraag opnieuw laten beoordelen. Bijvoorbeeld als Delta Lloyd uw aanvraag afwijst.

... en plichten
 • U vult de gezondheidsverklaring zelf in. Dat doet u eerlijk en naar beste weten.
 • U geef veranderingen in uw gezondheid meteen door. Dat doet u totdat uw verzekering definitief is.
 • Vraagt u een verzekerd bedrag aan boven €30.000,- voor de periode van arbeidsongeschiktheid na het eerste jaar van arbeidsongeschiktheid? Dan moet u de aanvullende vragen bij vraag 6 uit de gezondheids- verklaring beantwoorden.
Bent u het niet eens met andere voorwaarden? Het medisch advies van de medisch adviseur kan zijn:
 • accepteer de verzekering niet;
 • accepteer de verzekering onder andere voorwaarden. Zoals een hogere premie of uitsluiting.


U hoort dan van de medisch adviseur waarom hij dat adviseert. Bent u het daar niet mee eens? Dan kunt u de medisch adviseur vragen om zijn medisch advies opnieuw te bekijken. Of u kunt om een (her)keuring vragen. Dat vraagt u in een brief. Daarin zet u de redenen waarom u dat vraagt.

Het medisch advies kan veranderen
Vindt u dat de medisch adviseur van verkeerde informatie is uitgegaan? Bijvoorbeeld omdat er nieuwe informatie over uw gezondheid bekend is? Of omdat u vindt dat er fouten zijn gemaakt bij de keuring? Dan kan de medisch adviseur zijn medisch advies veranderen.

U krijgt misschien een (her)keuring
Dit kan gebeuren als de medisch adviseur zijn medisch advies opnieuw wil bekijken. De medisch adviseur kan u ook om een machtiging vragen. Daarmee kan hij aanvullende informatie aanvragen bij uw huisarts of medisch specialist.

Kunt u de polis direct weer opzeggen? Hebt u een arbeidsongeschiktheidsverzekering afgesloten? Dan hebt u 14 dagen de tijd om op te zeggen. Dat doet u met een brief. Dat heet het herroepingsrecht.

Verzekert u onder of boven de vragengrens? De gezondheidsverklaring geef de medisch adviseur meestal genoeg informatie. Met deze informatie kan hij advies geven voor een ‘gewone’ arbeidsongeschiktheids- verzekering. Dit is een arbeidsongeschiktheidsverzekering met een verzekerd bedrag van maximaal €36.249 in het eerste verzekeringsjaar. Daarna is het maximale bedrag €24.267,-. Dat noemen we de vragengrens.

Verzekert u zich voor maximaal €36.249 in het eerste jaar en/of €24.267,- daarna?
Dan zijn bepaalde vragen en onderzoeken niet toegestaan. Zoals vragen over erfelijke ziekten in uw familie. Of de hiv-test. De medisch adviseur mag maar in een paar situaties om een hiv-test vragen. Hierover leest u meer in de Hiv-gedragscode, die onderdeel is van het Protocol Verzekeringskeuringen. Dit protocol vindt u op
www.verzekeraars.nl/Publicaties/Protocol.

Let op!
Wilt u een verzekering afsluiten met een verzekerd bedrag van rubriek B (de periode van arbeidsongeschiktheid na het eerste jaar van arbeidsongeschiktheid) van meer dan €30.000,-? Dan stelt de medisch adviseur van Delta Lloyd aanvullende vragen. Dit mag omdat het verzekerde bedrag boven de vragengrens van €24.267,- ligt.

Gebruikt Delta Lloyd de juiste verklaring?
Kijk op www.verzekeraars.nl/Publicaties/Formulieren of Delta Lloyd de juiste gezondheidsverklaring gebruikt. En of de medisch adviseur van Delta Lloyd alle vragen mag stellen.
Toelichting gezondheidsverklaring arbeidsongeschiktheidsverzekering
Hebt u een erfelijke ziekte? Bij een erfelijkheidsonderzoek wordt gekeken of u een erfelijke ziekte hebt. Of dat u aanleg hebt voor een erfelijke ziekte.

Wat hoeft u niet te melden?
Hebt u al eens een erfelijkheidsonderzoek gehad? Maar is het verzekerde bedrag van uw verzekering maximaal €36.249 in het eerste verzekeringsjaar? En maximaal €24.267 in de jaren daarna? Dan hoef u de uitkomst van dit onderzoek niet te melden.

Wat moet u wél melden?
De volgende informatie moet u wel melden aan de verzekeraar:
 • Een arts zag bij een erfelijkheidsonderzoek dat u een erfelijke ziekte hebt. U hebt klachten of verschijnselen van deze ziekte.
 • U hebt aanleg voor een erfelijke ziekte. Dat blijkt uit erfelijkheidsonderzoek. Uit voorzorg hebt u een operatie ondergaan. De operatie moet u melden in de gezondheidsverklaring. Voorbeeld: u hebt aanleg voor een erfelijke vorm van borstkanker. U hebt nog geen kanker. Uit voorzorg hebt u wel een borstoperatie ondergaan. U moet deze operatie dan melden.


Hebt u een klacht? Dan kunt u deze altijd bij Delta Lloyd indienen. Vindt u dat Delta Lloyd uw klacht niet goed behandelt? Dan kunt u terecht bij het Klachteninstituut financiële Dienstverlening (Kifid). Het Kifid neemt uw zaak in behandeling als u er met Delta Lloyd niet uitkomt. Meer informatie vindt u op www.kifid.nl. Of bel met 0900 355 22 48.

Hebt u vragen over het invullen van de gezondheidsverklaring? Dan kunt u terecht bij Ieder(in) via www.iederin.nl
Toelichting per vraag arbeidsongeschiktheidsverzekering
1 Uw algemene gegevens Hier wordt gevraagd naar uw huisarts, omdat u misschien een medisch onderzoek moet krijgen. Dit onderzoek mag uw eigen huisarts niet doen. Daarom mag de medisch adviseur van Delta Lloyd niet uw eigen huisarts vragen om u te onderzoeken. Delta Lloyd wil graag zeker weten dat dat niet gebeurt. Daarom vraagt de medisch adviseur nu al naar uw huisarts.

Let op! Uw huisarts mag alléén informatie aan de medisch adviseur geven als u dat goed vindt. Hiervoor moet u toestemming geven via een machtiging.

2 Persoonlijke informate De medisch adviseur moet uw gezondheidsrisico inschatten. En de kans dat u arbeidsongeschikt wordt tijdens de verzekeringsperiode. Uw antwoorden in de gezondheidsverklaring helpen hem daarbij. Hebt u een grotere kans om arbeidsongeschikt te worden dan gemiddeld? U moet dan misschien een hogere premie betalen. Of er gelden speciale voorwaarden. Of u krijgt geen verzekering.

3 Uw gezondheid De medisch adviseur moet uw gezondheidsrisico inschatten. En de kans dat u arbeidsongeschikt wordt tijdens de verzekeringsperiode. Uw antwoorden in de gezondheidsverklaring helpen hem daarbij. Hebt u een grotere kans om arbeidsongeschikt te worden dan gemiddeld? U moet dan misschien een hogere premie betalen. Of er gelden speciale voorwaarden. Of u krijgt geen verzekering.

Hebt u één van de aandoeningen, ziekten, klachten of gebreken die u onder vraag 3 leest? Of hebt u deze gehad? Dan is het risico dat u overlijdt tijdens de verzekering misschien hoger dan gemiddeld. Of dat u arbeidsongeschikt wordt. Daarvan krijgt de medisch adviseur graag een goed beeld.

Geef u meer informate?
Soms vraagt hij daarom om meer informatie over uw specifieke gezondheidssituatie. Dan kan blijken dat u toch verzekerd kunt worden tegen de standaardpremie en standaardvoorwaarden van Delta Lloyd. Soms kan dat niet. Dan kan bijvoorbeeld dit gebeuren:
 • U moet een hogere premie betalen.
 • U kunt de verzekering afsluiten tegen speciale voorwaarden.
 • Delta Lloyd wijst uw aanvraag af.

Vormt u een hoger risico?
Laat de medisch adviseur aan Delta Lloyd weten dat u een hoger risico vormt? Dan hoort u dat. U krijgt dan een brief met uitleg van het medisch advies. Dit geldt niet als u hebt aangegeven dat u geen brief wilt ontvangen.

Waar vult u dat in?
Het kan zijn dat u iets hebt, maar u weet niet waar u dat moet invullen. Daarvoor kunt u vraag 3M gebruiken. Geeft u bij deze vraag per ongeluk informatie die de medisch adviseur eigenlijk niet mag hebben? Dan mag hij deze informatie niet gebruiken.
Was het lang geleden?
Bij vraag 3 vraagt Delta Lloyd naar alle aandoeningen, ziekten, klachten of gebreken die u ooit hebt gehad. Sommige dingen zijn misschien al heel lang geleden. Is dat nog wel belangrijk, vraagt u zich misschien af. Ja. Het kan zijn dat de ziekte van toen na een aantal jaren weer voor klachten zorgt. Bij andere ziekten hoeft dat helemaal niet zo te zijn. Dat moet de medisch adviseur kunnen beoordelen. U moet daarom alles invullen wat u ooit hebt gehad.

4 Uw werk a en c Hebt u door ziekte of ongeval de laatste vijf jaar twee weken of langer niet gewerkt? Of maar een deel van de dag gewerkt?
De medisch adviseur wil weten wat het risico is dat u door ziekte niet kunt werken. Dit heet arbeidsongeschikt. Daarom stelt hij vragen over uw werk bij vraag 4. U vult ook in of u vroeger een tijd niet kon werken. Of dat u onderdelen van uw werk niet kon doen. U hoeft vraag 4a alleen met ‘ja’ te beantwoorden als u langer dan twee weken niet (volledig) werkt of werkte. Dit zegt iets over het risico dat u in de toekomst niet kunt werken.

b Werkt u nu volledig?
Vul hier in of u om medische redenen minder werkt of werkte dan u normaal doet. Werkt u in deeltijd? Dan hoeft u dat niet in te vullen.

5 Uw bril of contactlenzen Draagt u een bril of contactlenzen met een sterkte van -8 of meer? Dan kunt u misschien later niet meer werken, omdat u niet goed ziet. Daarom vraagt de medisch adviseur naar de sterkte van uw bril of lenzen. U geeft hierop antwoord bij vraag 5.