Hoe beoordeelt de medisch adviseur uw aanvraag?

De medisch adviseur bekijkt zorgvuldig hoe groot de kans is dat u arbeidsongeschikt wordt. Hebt u een grotere kans dan gemiddeld om arbeidsongeschikt te worden? Dan zal hij aanvullende voorwaarden stellen. In enkele gevallen is het niet mogelijk om bij Delta Lloyd een AOV af te sluiten.

Gegevens beoordelen

De medisch adviseur gebruikt bij het beoordelen van uw gegevens statistieken. Dit zijn grote verzamelingen gegevens over ziekte en arbeidsongeschiktheid. De gegevens zijn verzameld door internationale verzekeraars. Daarnaast gebruikt de adviseur richtlijnen van de beroepsgroep van medisch adviseurs en van herverzekeraars.

Verzekeringsmogelijkheden

Hebt u een grotere kans om arbeidsongeschikt te worden dan gemiddeld? Dan adviseert de medisch adviseur vaak om een bepaalde ziekte of bestaande afwijking niet te verzekeren. Dit noemen wij een beperkte dekking. De medisch adviseur kan ook adviseren dat u een hogere premie betaalt. Dit heet een premieopslag. Ook een combinatie van een beperkte dekking en een hogere premie is mogelijk.

  • Krijgt u een AOV met een beperkte dekking? Dan krijgt u geen uitkering als u arbeidsongeschikt wordt door de klacht of aandoening die niet verzekerd is. Hebt u bijvoorbeeld slijtage aan uw linkerknie? Dan kunnen wij besluiten om klachten aan deze knie niet te verzekeren. U krijgt dan geen uitkering, als u door klachten aan uw linkerknie niet kunt werken.
  • Bij een premieopslag bent u helemaal verzekerd. U betaalt dan wel extra premie.

In sommige gevallen wijkt het risico te veel af van een gemiddeld risico. De medisch adviseur adviseert Delta Lloyd dan om u geen verzekering aan te bieden.