Medische beoordeling bij uw AOV-aanvraag

Als u een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) aanvraagt, vult u altijd een gezondheidsverklaring in. Soms kan de medisch adviseur hiermee uw gezondheid niet goed beoordelen. Dan vraagt hij om extra informatie of een onderzoek.

Gezondheidsverklaring

Naast het aanvraagformulier vult u altijd een gezondheidsverklaring [PDF]  [PDF] in. Met tele-acceptatie kunt u dit ook doen samen met een medisch medewerker van Delta Lloyd. Deze medewerker beoordeelt ook de ingevulde gezondheidsverklaring. De medisch medewerker heeft kennis van medische zaken, maar is zelf geen arts. Hij werkt onder verantwoordelijkheid van de medisch adviseur.

Verzending

U stuurt de ingevulde gezondheidsverklaring naar de medisch adviseur van Delta Lloyd. Dit doet u in een gesloten envelop. U kunt de gezondheidsverklaring en meer informatie over tele-acceptatie vinden bij de documenten of bekijk het tele-acceptatie filmpje.

Meer informatie nodig?

Het is mogelijk dat de medisch adviseur naast de gezondheidsverklaring meer informatie nodig heeft. Dit kan informatie zijn die hij direct bij u opvraagt. Of bij uw (huis)arts, behandelend specialist of therapeut. Daarvoor vraagt hij eerst uw schriftelijke toestemming.

Medische keuring

U krijgt bij het aanvragen van een AOV geen medische keuring. De medisch adviseur kan na beoordeling van uw gezondheidsverklaring alsnog om een keuring vragen. Bijvoorbeeld als u in het verleden een bepaalde aandoening hebt gehad. U bent niet verplicht om een medische keuring te ondergaan. Wilt u geen keuring ondergaan, dan stopt het aanvraagproces. U krijgt dan geen verzekering. Delta Lloyd betaalt de kosten van de medische keuring.

Medisch advies

Heeft de medisch adviseur genoeg informatie over uw gezondheid? Dan brengt hij zijn advies uit aan Delta Lloyd. In de meeste gevallen is het advies ‘medisch akkoord’. U krijgt dan de door u aangevraagde verzekering zonder aanvullende voorwaarden. In enkele gevallen is het advies u te verzekeren met aanvullende voorwaarden. Of om u niet te verzekeren. Dit adviseert de medisch adviseur als er sprake is van een verhoogd risico.

Het advies als eerste zien

U hebt het zogenoemde ‘recht op eerste kennisneming’. Als u daarvoor kiest, laat de medisch adviseur eerst alleen aan u weten wat hij adviseert. U kunt beslissen dat de medisch adviseur zijn advies niet mag uitbrengen aan Delta Lloyd. Dan krijgt u bij Delta Lloyd geen arbeidsongeschiktheidsverzekering. Vraagt u daarna bij een andere verzekeraar een AOV aan? Dan hoeft u niet te melden dat Delta Lloyd uw aanvraag voor een AOV heeft afgewezen. Heeft Delta Lloyd u een verzekering met aanvullende voorwaarden aangeboden? Ook dat hoeft u niet te melden aan een andere verzekeraar.

Meer informatie

Wilt u weten hoe wij uw aanvraag behandelen? En hoe het medisch advies tot stand komt? Bekijk dan ons Stappenplan aanvraag AOV bij documenten.

Meer over de medische keuring kunt u lezen in de Brochure keuringen januari 2013 in het overzicht documenten. Hebt u de informatie die u zoekt niet gevonden op deze pagina? Kijk dan eens bij de veelgestelde vragen.