Aansprakelijkheidsverzekering

Wat verzekeren we?

U bent verzekerd tegen schade die u per ongeluk veroorzaakt bij of aan anderen. Het moet dan gaan om schade waar u wettelijk aansprakelijk voor bent. Ook schade die uw huisdieren aan of bij anderen veroorzaken is verzekerd. Delta Lloyd vergoedt per gebeurtenis maximaal het verzekerde bedrag. Dit bedrag geldt voor alle verzekerden samen.

U bent verzekerd als u als particulier aansprakelijk bent voor:

1. Schade aan personen
Dit is schade door letsel of aantasting van de gezondheid van een persoon, inclusief de gevolgschade. Ook als iemand als gevolg hiervan overlijdt.

2. Schade aan zaken
Dit is schade door beschadiging, vernietiging of het verloren gaan van zaken van iemand anders, inclusief de schade die hier weer uit kan ontstaan.

Gezin

Hebt u een verzekering voor uw gezin? Dan geldt de verzekering ook voor uw gezinsleden.

Advies

Wordt u door een ander aansprakelijk gesteld voor schade? En vraagt u zich af of dit wel klopt? Dan krijgt u van ons advies. Komt het conflict tot een rechtszaak? Dan regelen wij de juridische hulp. U moet dan wel aan voorwaarden voldoen.

Wilt u precies weten wat we verzekeren? Lees dan de voorwaarden [PDF] .

Over geldzaken en verzekeren

Voor onafhankelijke informatie over geldzaken en verzekeren: